For bedrifter!

Vi aksepterer KUN bestillinger fra bedrifter og organisasjoner. Bestillinger fra privatpersoner godtas ikke. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Bildene kan avvike noe fra fra de leverte produktene. 

Betaling

Alle priser er oppgitt eks. mva.

Betaling gjøres mot faktura eller med kredittkortbetaling. Kunder som ikke blir godkjent som kredittkunder vil få forhåndsfaktura på mail. Levering vil da kun skje etter at denne er betalt.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats. Billigemballasje.no har salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22

 

Levering og frakt

Bestillinger over kr. 3.800,- netto sendes fraktfritt. Bestillinger under dette beløpet faktureres med kr. 250,- for frakt.

Leveringstiden er normalt 2-5 dager. Gjelder ikke Svalbard. Varene leveres med Bring (Stykkgods til bedrift) på døren mellom kl. 08-16, mandag til fredag og det forventes dermed at mottaker er tilstede for å ta disse i mot. Om Bring ikke får levert kan pakken tas til hentested eller returneres til avsender.

Leveringsdressen som oppgis må være en fysisk adresse, ikke en postboks.

Varer som eventuelt viser seg å ikke være på lager vil bli levert så snart de kommer inn. Det vil ikke bli belastet ekstra frakt på restleveranser.

 

Ingen retur eller bytte

Bestillinger er bindende og det er ikke anledning til å avbestille eller bytte bestilte varer.

 

Reklamasjon

Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Billigemballasje.no (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Det er ikke anledning til å foreta returer utenom disse tilfeller.

 

Ansvar

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse.

Billigemballasje.no sitt ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Billigemballasje.no er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

Force majeure foreligger når Billigemballasje.no’s levering hindres av omstendigheter utenfor Billigemballasje.no’s kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Billigemballasje.no skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Oslo byrett.